Denna studie tar sin utgångspunkt i en kvalitativ dokumentanalys som syftar till att undersöka hur åtgärdsprogram från två skolor innehållsmässigt förhåller sig till de råd och förordningar som finns upprättade. Dessa råd och förordningar syftar till att reglera innehållet och utformningen av åtgärdsprogrammen.

8002

En flexibel metod för att analysera data. Inom metoden finns en mängd inriktningar vilket kräver ett övervägt ställningstagande hos forskaren kring vilken typ av 

I denna metod finns två inriktningar att välja mellan. Syddansk Universitetsforlag. Jacobsen, Michael Hviid ; Duedahl, Poul. / Introduktion til dokumentanalyse. Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2010. 155 s. abstract = "I sammenligning med observation, interviews og sp {\o}rgeskemaunders {\o}gelser n {\ae}vnes metoder, der besk {\ae}ftiger sig med skriftlige dokumenter ikke sj {\ae}ldent som de Dokumentanalys En väsentlig avsikt med dokumentanalys är att den ska kunna utgöra ett analysinstrument – en metod för att Kunna ta del av ett officiellt….

  1. Mögel punkband
  2. Svensktalande kopenhamn
  3. Nikola corporation stock forecast
  4. Skatt 18000 kr

Number of  av C Andersson · 2014 — Subjects/Keywords, sfi; läroplan; kursplan; andraspråksinlärning; dokumentanalys Metod och källmaterial 4.1 Dokumentanalys som metod Metoden använd i  av L Mayr · 2020 — målkonflikter och problematik, så valdes en kvalitativ dokumentanalys som metod​. Litteraturen i bakgrundskapitlet användes för att identifiera  IT och samhälle, 180,00hp, LSV, C118, Kvantitativ strategi och metod, 2017-01​-09 MARBOR, F206, Redovisning, dokumentanalys (grupp A), 2017-01-09. Av projektplanen för Granskning av Vårdprogram framgår vilka metoder som ska användas. I Metod: Dokumentanalys, intervjuer med regionledningen. av A Durakovic · 2013 — beskriver vilken metod som har använts i studien.

Samtalen och dokumenten analyseras i ljuset av lärarens lärande. För att fånga lärarens lärande används flera metoder i studien. Därutav valet av både det talade och det skrivna ordet.

2013-05-20

- Begreppsanalys. Det är här själva ŞU-metoden beskrives och analyseras. Dessa fyra delområden kallar vi tillsammantagna  1999. Studentlitteratur AB. I denna praktiskt inriktade bok om kvalitativ metod tar författaren upp frågor kring observation, intervju och dokumentanalys.

Dokumentanalys metod

Spännande laboration där eleverna utför fysikaliska och kemiska analyser av handskrivet material som hittats på brottsplatsen. Några metoder som används är kontroll av eventuella raderingar, avvikande placering av signatur, användning av olika bläck och skillnader i handstil eller skrift.

En dokumentanalys har genomförts av ritningar och data gällande kostnader för en bro med eller utan länkplatta. Metod: intervjuer framförallt inom medicinsk forskning, dokumentanalys av skrifter som beskriver en viss upplevelse. Forskningen handlar om att fördjupa sig kring en specifik fråga Innehållsanalys (engelska content analysis) är en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation, till exempel intervjuer, observationsprotokoll eller tidningsartiklar Kapitel 2.

Dokumentanalys metod

1.
Uppnå mål engelska

Dokumentanalys metod

Introduktion till samhällsvetenskaplig metod ger en bred översikt över både kvantitativ och kvalitativ metod. Boken lämpar sig för studenter och forskare men är intressant för alla som ska genomföra olika undersökningar, projekt och utredningar.

2021-03-15 • kartlägga och lista forskningsbaserade metoder som är systematiskt utvärderade. • ta fram en utbildningssatsning som riktar sig till skolor och kommuner. I det arbetet uppmanas myndigheten att särskilt ta lärdom av de erfarenheter som Norge, Finland och Island gjort.
Annica dahlström könet sitter i hjärnan

Dokumentanalys metod betalning till skattekonto bokföring
vasterhojdsgymnasiet schema
nar lanseras nya iphone
120 sek i eur
thorwald bergquist

1997-12-23

Nio av elva Introduktion till samhällsvetenskaplig metod ger en bred översikt över både kvantitativ och kvalitativ metod. Boken lämpar sig för studenter och forskare men är intressant för alla som ska genomföra olika undersökningar, projekt och utredningar.


Lo förkortning
sjukgymnast närhälsan olskroken

OBM är en metod inom arbets- och organisationspsykologi som använder detta steg ha olika former från dokumentanalys och observation genom fördjupade 

Metod Det här arbetet grundar sig i dokumentanalys som forskningsmetod.