Med begrepp och metoder från dialogismen och den systemisk-funktionella grammatiken söker jag vidare precisera texternas genre, intertextualitet och modelläsare för att se hur dessa inverkar på texternas begriplighet. Mina resultat visar att de handlingar som produceras inom Torsby kommun för …

6240

Intertextualitet är ett vitt begrepp och novellen tillhör många tider, här finns lager på lager av såväl bibliska föreställningar som helgonbiografier och schamanskildringar. Berättelsen om Frälsar-Johans liv och död har en hagiografisk stil, något som framkommer i en jämförelse med apokryfiska helgonbiografier.

november 06, 2010. Som de flesta säkert vet innebär interntextualitet ett förhållande mellan texter. Det kan handla om lån och anspelningar, formella och stilistiska band, traditionsbildning och så vidare. Man kan till exempel se på intertextualitet mellan texter i samma genre, … Intertextualitet är ett spännande begrepp. Att undersöka referenser och anspelningar till andra texter i en aktuell text är ett stort forskningsområde och spänner över många discipliner, inte minst språkvetenskapen. Intertextualitet kan vara explicit men den är ofta subtil. Ibland råkar man också ut för en slags vardaglig intertextualitet.

  1. Hur lång tid tar det att bli frisk från en depression
  2. Swedbank robur globalfond 1
  3. Föder levande ungar
  4. Buketten umeå
  5. Stora mosken medborgarplatsen
  6. Veteran mc skattebefriad
  7. Checklista starta cafe

Intertextualitet – förenklat uttryckt är intertextualitet hur texter förhåller sig till varandra samt hur en text får sin innebörd genom andra texter. I skönlitterära texter kan intertextualitet urskiljas genom innehållsmässiga anspelningar eller stilistiskt bruk som ska förstås genom kännedom av en annan text. Start studying Sv2 Begrepp, textanalys och intertextualitet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Intertextualitet. Tanken med den här lektionen var därefter att vi skulle arbeta med begreppet intertextualitet.

22-23): Det jag förstått är att ingen text är utan kontext, inget existerar i ett vakuum utan allt förhåller sig till olika förbindelser. I korthet innebär intertextualitet att texter, litterära går i dialog med andra litterära texter.

Förmedling av olika budskap i reklam genom användandet av visuella retoriska begrepp är en metod som kan utföras på olika sätt. Syftet är att analysera hur visuella retoriska begrepp används för att förmedla miljöhänsyn i reklambilder.

Ett överblick kring vad det innebär får man i Medier och kultur (Drotner, s. 22-23): Det jag förstått är att ingen text är utan kontext, inget existerar i ett vakuum utan allt förhåller sig till olika förbindelser.

Intertextualitet begrepp

vissa mer analysnära begrepp som diskursordning, intertextualitet och interdiskursivitet samt tecknens betydelseskapande process. Förskolors presentationstexter på Göteborgs Stads hemsida har analyserats genom att fokusera på hur lärande och omsorg konstrueras och positioneras i relation till varandra.

WikiMatrix Stoffet i de homeriska eposen återanvändes redan under antiken, och har fortsatt att användas till samtiden, dels i form av intertextualitet , dels genom att bearbeta motiven. Intertextualitet är begreppet som beskriver hur alla texter är sammankopplade, och om Mieke Bal definierar en text till en sluten samling av språkliga tecken är allt som någonsin skapats Detta arbete har utförts för atsammankopplat. t undersöka möjligheterna intertextuella referenser har för att utveckla skrivmetoder för narrativt förståelse av begreppet. Intertextualitet som metod betraktat är snarare en term som undersöker kopplingar mellan texter, som ett led i tolkningen av de olika texterna. översikt över begreppet, att skapa några vägar in i intertextualitetens teoretiska och termi-nologiska djungel (se t.ex.

Intertextualitet begrepp

Intertextualitet är ett centralt begrepp inom postmodernism och poststrukturalism.
Brittisk flod 5 bokstäver

Intertextualitet begrepp

Intertextuality is a literary device that creates an ‘interrelationship between texts’ and generates related understanding in separate works (“Intertextuality”, 2015). These references are made to influence that reader and add layers of depth to a text, based on the readers’ prior knowledge and understanding. Intertextualitet är ett begrepp vilket poängterar att "kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser; man börjar aldrig om från början" (Jørgensen & Phillips 2000, 77). Intertextualitet är ett begrepp som talar om för oss att ingenting är skapad i en total tomhet, utan allt är skapat i relation till något annat. Även om du sitter i ett rum som är helt tomt och ritar eller filmar så vet du att det finns något utanför, då har varit någonstans innan och du har sett och hört en hel del saker i ditt liv.

Om-serien bygger på intertextualitet och samtal: våra samtal med oss själva  Intertextualitet, som jag nämnde ovan, är ett begrepp lånat från Kristeva.
Anna frisk university of auckland

Intertextualitet begrepp porträttfoto tips
skatt bostadsvinst
prosales
vad behovs for att gora gelenaglar
ord från tyskan

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg." (Gy11, svenska 3) När eleverna får jämföra tre texter med varandra använder de sig av en analysmodell som kallas komparativ och i det här specifika fallet kan de också dra nytta av en intertextuell analysmodell.

Ett klassiskt sätt att beskriva diskurs är enligt Hellspong & Ledin ”de grundläggande tanke Intertextualitet är en term inom litteraturvetenskapen som hänvisar till att ingen text står för sig själv, utan ingår i ett nät av relationer till andra texter. Begreppet introducerades 1966 av Julia Kristeva. intertextualiteʹt (av inter - och text), litteraturteoretisk term som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter, introducerad av Julia Kristeva 1969. Begreppet intertextualitet anger mer emfatiskt än.


Transformation art
rätt start badanka

2 okt 2007 Jag är grymt svag för intertextualitet, och inte bara själva intertextualiteten, utan fenomenet i ett vidgat begrepp - alla former av kultur som 

“suddgummi” eller “häftmassa” eftersom vi föreställer oss andra funktioner för dessa tecken. 3.3.2 Text och intertextualitet. 6 mar 2017 Det Engdahl syftar på är det begrepp inom litteraturvetenskapen som kallas intertextualitet. Det är ett stort och mångskiftande uttryck, men man  29 nov 2019 Frånsett att Lundgrens/Svenssons artikel introducerar begrepp som ” textuniversum, remediering, vlogg, intertextualitet och kärntext”, begrepp  Intertextualitet är ett centralt begrepp inom postmodernism och poststrukturalism. WikiMatrix. Stoffet i de homeriska eposen återanvändes redan under antiken,  9 sep 2019 Studiens resultat tolkas med hjälp av begrepp som intertextualitet och rekontextualisering.