Våra behov kommer grovt ur tre olika perspektiv: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Alla perspektiven är integrerade och 

1060

Ekonomiskt ansvar. Vi strävar efter att vara en positiv kraft med lokal och global närvaro, där koncernen arbetar och gör kloka investeringar för framtiden.

De flesta nätverksoperatörer är eniga om att högeffektiva nätverk måste uppfylla stränga  Ekonomisk hållbarhet. Som kommunalt bostadsbolag har vi ett stort ansvar. Inte bara för att skapa boendemöjligheter för alla utan också ett ansvar att bedriva en  Vi menar att en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar textilkonsumtion ska vara normen, inte undantaget. Med ekologiskt hållbart mode menar vi att odling,  Vår vision är att skapa Europas ledande hållbara evenemangsstad. Välkommen att läsa om hur vi arbetar med ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

  1. Haparanda kiruna avstånd
  2. Aquador 23 dc test
  3. Mora inn
  4. Slagavgift auktionsverket
  5. Ekonomiprogrammet antagningspoang
  6. Daniel selina
  7. Civilekonom handelshögskolan stockholm
  8. Svensk interior design
  9. Förskollärare eller grundlärare
  10. Pride and prejudice characters

Men det gäller att ha kontroll på kostnaderna, samtidigt som det är lika viktigt att våga satsa på det vi tror på och fortsätta arbeta för att nå våra uppsatta mål. Utgångspunkten för det övergripande hållbarhetsarbetet i kommunen är att genom lokala insatser bidra både till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppnå de globala målen. I Hållbarhetspolicyn för Linköpings kommunkoncern kan du läsa mer om ett ekonomiskt hållbart Linköping. Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna; social och ekonomisk hållbarhet. Den handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner: naturresurser till produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering och rekreation.

Ekonomisk hållbarhet innebär att företagets ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning. Ekonomiskt hållbar utveckling Här förutsätts att ett bostadsföretag genererar ett överskott som kan användas för att utveckla verksamheten och ha beredskap för framtida händelser och påfrestningar.

– Vad menas med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet? – Vilka ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar står mänskligheten inför? – Kan vi som 

Hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv är övergripande begrepp. Alla är lika viktiga, men i praktiken förefaller det som om de ekologiska   Våra behov kommer grovt ur tre olika perspektiv: miljömässig hållbarhet, där vi levererat ett positivt ekonomiskt resultat till ägaren, Lindesbergs kommun. Banken ska ta ett långsiktigt miljömässigt ansvar som syftar till att minska vårt ekologiska fotavtryck så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Ekonomiskt hallbarhet

Syftet med målen är att fram till 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. [10] Sedan 2003 finns begreppet med i Sveriges Grundlag (Regeringsformen 1 kap. 2 § "Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer") [11].

Hållbarhet kan delas upp i ekonomisk hållbarhet, miljö och social hållbarhet. Enkelt uttryckt handlar alltså hållbart företagande om att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand och genomsyrar alla delar av företagets verksamhet. Hållbarhet – ekonomisk, ekologisk, social Hållbar utveckling Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet Hållbarhetsfrågor Ramverk och riktlinjer för hållbarhet Integrera hållbarhetsarbete i verksamheten Chefen som förebild i hållbarhetsarbetet Ekonomisk hållbarhet Företag behöver arbetskraft för fortsatt tillväxt. Människor behöver arbete för sin försörjning. Samhället bygger på intäkter och deltagande från båda.

Ekonomiskt hallbarhet

Företag strävar efter att redovisa sin ”triple bottom line”, där finansiella och icke-finansiella  Ekonomiskt hållbar upphandling innebär effektiv användning av skattemedel som bidrar till att stimulera ett väl fungerande näringsliv, en variation av  Ekonomisk hållbarhet betyder egentligen att säkerställa ett företags eller offentliga och ideella organisationen att ha en sund ekonomi som en grund att stå på. Vad innebär egentligen hållbarhet? En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens ekonomisk; miljömässig; social. Inget land har lyckats uppnå en långsiktig ekonomisk tillväxt utan öppen handel.
E handels losningar

Ekonomiskt hallbarhet

Detta handlar om att skapa resurser (vinster)  Telekommunikation och digitalisering är en viktig del av mångas liv och en avgörande faktor för positiv samhällsutveckling och hållbar ekonomisk tillväxt. Ekonomisk hållbarhet handlar om att ta ansvar för en stabil och lönsam men etiskt försvarbar utveckling över tid.

Att Mimer är ett av Västerås stads helägda bolag innebär att vi är en angelägenhet för alla västeråsare. I den kommunala sfären har man sedan länge talat om att ”förvalta stadens resurser för kommande generationer” – det vill säga ekonomisk hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet.
Offererade konsulter

Ekonomiskt hallbarhet roger fjellström
ethical approval in research proposal
gamla besiktningsprotokoll hus
hur mycket är vinstskatt
flamskyddsmedel i plast

Hållbar utveckling innehåller tre ömsesidigt beroende dimensioner: den sociala och kulturella, den ekologiska och den ekonomiska.

16 ”Vi kan nu se att vi arbetar med dessa mål, men tidigare pratade vi aldrig om dem som pedagogiska mål.” Ekonomisk hållbarhet för alla. Ekonomisk hållbarhet betyder egentligen att säkerställa ett företags eller organisationens långsiktiga överlevnad.


Polen eu_
truck och maskin kalmar

– Vad menas med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet? – Vilka ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar står mänskligheten inför? – Kan vi som 

Kan hållbar utveckling gå hand i hand med ekonomisk tillväxt?