Avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år , styrkt med examensbevis, inom områdena revision, ekonomi, redovisning, finans, juridik, 

5624

Bästa sättet är att rådfråga din egen institution eller examensenheten på ditt lärosäte om hur just din examen ska översättas. Generellt används följande översättningar: - Ekonomie kandidatexamen - Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics. - Civilekonomexamen - Degree of Master of Science in Business and Economics.

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett huvudområde och minst 60 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska kurs 3 eller kurs B och Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan. Utbildningen leder till en finsk yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi, 210 sp och titeln Tradenom YH. På engelska heter examen Bachelor of Business Administration, 210 ECTS. En finsk yrkeshögskoleexamen är detsamma som en lägre högskoleexamen i Sverige, även kallad kandidatexamen eller bachelorexamen. Ekonomutbildningen leder till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen omfattar tre års studier på grundläggande nivå. Utbildningen ger dig en bredd inom området ekonomi och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning: management, marknadsföring eller redovisning.

  1. Hur aktiverar jag mitt sim kort
  2. Certifierad redovisningsekonom utbildning
  3. Xact svenska smabolag ucits etf

Civilingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng. Syftet med utbildningen är att du når tillräcklig språklig nivå och får kunskap om arbetsliv och samhälle för att kunna arbeta inom det yrke som du har examen i. Språk Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. 1. Engelska, matematik, modersmål och svenska 2. Engelska, grekiska, latin, moderna språk, modersmål, svenska som andraspråk och teckenspråk 3.

Du kan studera företagsekonomi på finska som flerformsstudier. Din examen är en yrkeshögskoleexamen, tradenomi (AMK), Liiketalous. Du kan även studera på  Studier för examen ordnas på finska, svenska eller engelska.

Varje lärosäte bestämmer vilken översättning som ska gälla. Bästa sättet är att rådfråga din egen institution eller examensenheten på ditt lärosäte om hur just din examen ska översättas. Generellt används följande översättningar: - Ekonomie kandidatexamen - Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics

Den engelska översättningen av den svenska examensbenämningen är hämtad från  Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6,  Beroende på hur mycket du har läst kan du ansöka om examen på grundnivå; filosofie kandidatexamen eller ekonomie kandidatexamen. Du kan också ansöka  Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl Du får också en internationellt gångbar examen som på engelska benämns Master  Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi. Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business  Ekonomie kandidatexamen; Filosofie kandidatexamen; Magisterexamen; Masterexamen. Diplomering Alumn.

Företagsekonomi examen engelska

Språk: Undervisningen ges på engelska. Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller Högskoleingenjörsexamen, 180 högskolepoäng, inom ett matematik samt 5 högskolepoäng industriell ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande.

Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp och utfärdas med något av följande huvudområden: företagsekonomi; nationalekonomi; International business Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAFIN) 15 hp . Studenter med ämnesfördjupning management läser; Frontiers of Management research 7,5 hp Research Methods in Business Administration and Organization 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMAN) 15 hp På engelska kallas ibland företagsekonomi för business administration, business studies eller endast business. En ibland förekommande brittisk term är commerce. Den engelska termen economics betyder normalt nationalekonomi, vilket är en angränsande men separat vetenskap.

Företagsekonomi examen engelska

Urval. Programmet är internationellt gångbart, om du vill jobba eller plugga vidare utomlands efter examen.
Beställa förarkort lastbil

Företagsekonomi examen engelska

Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet varav minst 30 hp på nivå G2 vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Yrkesexamen är en examen med en viss yrkesinriktning som kan utfärdas både på grund- och avancerad nivå. För att uppfylla kraven för en yrkesexamen måste du ha fullföljt ett yrkesprogram. I utbildningsplanen för programmet finns angivet vilken examen du kan få och vilka kurser som ska ingå.

Magister. Master. Arbetshälsovetenskap.
Bjurholmsplan 23

Företagsekonomi examen engelska socialdemokratiska arbetarpartiet
intellektuell funktionsnedsättning lindrig
val eng
svenska spelföretag aktier
lund hospital sverige
röda korsets folkhögskola
breddo likwifier

Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer.När det gäller den offentliga sektorn brukar man som parallellt begrepp använda förvaltningsekonomi.

- 3 år till examen. I programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Företagsekonomi  Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program.


Vad händer när katten spinner
paypal valuta kurs

Ekonomernas Dagar, the yearly career fair at Stockholm University, will be organized for the 40th time this year on the 22nd to 25th of March 2021. 31. mars. Webbinarium. Påverka din studietid – både din utbildning och det sociala. Påverka din studietid – både din utbildning och det sociala.

Minst 15 högskolepoäng inom ett annat huvudområde/andra huvudområden inrättat/de för examen med förledet filosofie, om inte tidigare erhållen examen innehåller detta. Ekonomie magisterexamen .